null
null
null
null
null
null

100х повече производителност за Вашия Data Warehouse!

IBM Netezza Performance Server е целево конструирано решение за Data Warehouse, което интегрира база данни, сървър, сторидж и  аналитикс софтуер в единна лесно управляема система. То е проектирано за високо-скоростни аналитикс приложения на големи обеми данни, като може да се скалира от 2 терабайта до петабайти.

Ключови възможности

IBM Fluid Query

Решението включва IBM Fluid Query, който е основата на логическия data warehouse. Позволява да комбинирате данни дори и да са разпределени в различни източници. Няма нужда да разбирате как да свържете множество сървъри за данни, или да изпозвате различни езици или API, или да мигрирате приложения. IBM Fluid Query осигурява достъп и до Hadoop базирани данни, така че може да работите със същите заявки, рипорти и дашборди, с които обработвате и данните във вашия IBM Netezza Performance Server.

Високоскоростна архитектура

Системата е построена върху архитектура за асиметрична паралелна обработка на огромни масиви от данни. Комбинира IBM Blade Severs и дисков масив с филтриране на данните чрез Field Programmable Gate Arrays. Осигурява бърз достъп до данни за хиляди конкурентни потребители, скалирумост в петабайти и скорости на сканиране до 128-gigabyte за секунда.

 

Бързо внедряване

Тъй като това е интегрирана система - компонентите й са вече инсталирани и конфигурирани да работят заедно, което води до минимално време на инсталация. Системата се доставя готова да приема данни и да извършва обработката им. Интегрира в себе си ETL, BI и аналитикс приложения и поддържа стандартните интерфейси като ODBC, JDBC и OLE DB. Всички компоненти са вътрешно резервирани и готови да обслужват продуктивна среда.

IBM Netezza Analytics

IBM Netezza Performance Server включва софтуер, които осигурява необходимите функции за аналитикс и богата библиотека от статистически и математически функции. Платформата поддържа множество аналитични инструменти и модерни програмни езици, например R. Доставя се с над 200 готови компонента за аналитикс за паралелна обработка, включително и geospatial аналитикс, които позволяват бърза интеграция в съществуващата инфраструктура.

Вградена платформа за аналитикс

Позволява на data science експертите да работят с данните директно върху системата, вместо да ги разтоварват на отделна инфраструктура. Моделите могат да се конструират, ползвайки всички данни на организацията, и да се тестват различни варианти, докато се подбере най-добрият. След като моделът е разработен, той лесно може да се пусне да обработва конкретни данни в системата. Процесите за скориране, оценка и предвиждане се извършват там, където се намират данните, което осигурява 100х по-добра производителност.

Скалируемост

IBM Netezza Performance Server се предлага в гама от модели според изискванията за капацитет - минималните 2TB до петабайти. Системата се предоставя готова за поставяне в сървърен шкаф или направо интегрирана в такъв при по-големите модели, достигайки до система от 8 шкафа с капацитет от петайбайти в една система.

IBS Services for Analytics. Какво печелят нашите клиенти?

Ние предоставяме услуги в целия жизнен цикъл на данните. Интеграция на данни, качество и управление на данни, бизнес аналитикс, решения за скориране и предвиждане в реално време, проектиране на вашия склад от данни с доказани в индустрията модели.

Помагаме на нашите клиенти да превърнат данните в стойност и дигитална трансформация на бизнеса.