null
null
null
null
null
null

Данните ви работят за Вас или срещу Вас?

Намалете рисковете и реализирайте оптималните резултати, като управлявате организационните си цели чрез рамка за контрол и управление на данните.


erwin е най-довереното име в моделирането на данни вече повече от 30 години. Решения на компанията се използват от правителствени агенции, финансови институции, търговци на дребно и здравни организации по целия свят. Erwin предлага единствената унифицирана софтуерна платформа, която съчетава управление на данни, корпоративна архитектура, бизнес процеси и моделиране на данни.

Правилното управление на данните има въздействие върху намаляването на загубите и рисковете, причинени от проблеми с информацията, нейното качество, сигурност и спазването на регулаторните изисквания.


Високопоставените служители и бизнес екипите, по-активно ангажирани в управлението на данни, могат да помогнат на своите организации в постигането на още по-високи стандарти за данните - например Общият регламент за защита на данните (GDPR).


Банковата индустрия е много вероятно да бъде използвана като пример, ако някоя организация в сектора наруши GDPR. За щастие определящите принципи на Управлението на данни 2.0 би трябвало да спомогнат за решаването на тези и други належащи проблеми.

download free e-book

erwin продукти

Why erwin?

#1 in Data Modeling

30% дял от пазара за моделиране на данни.

Ако работите с данни, познавате erwin. Повече от 30 години erwin Data Modeler (DM) е първият избор на CDO, CIO, архитекти на данни и други ИТ професионалисти.

Data modeling for NoSQL Databases

Това е единственото решение за моделиране на данни от корпоративно ниво, което поддържа Couchbase Data Platform и MongoDB.

Като разширение на erwin DM той дава възможност за визуализиране на "всякакви данни" от "навсякъде" за по-голямо използване, разбиране и доверие в предприятието.

Data Governance 2.0

Традиционното управление на данните се провали. Знаем, че това е смело твърдение, но това е вярно, защото тази дисциплина е изолирана в ИТ, вместо да се третира като инициатива на предприятието със стратегическа стойност. Времената и технологиите се променят, така че добре дошли в ерата на Data Governance 2.0.

Unified software platform

erwin предоставя единствената унифицирана софтуерна платформа, съчетаваща управлението на данни, корпоративната архитектура, бизнес процесите и моделирането на данни. Тези технологии работят съвместно, за да отключат данните като стратегически актив, така че всички заинтересовани страни да могат да откриват, разбират, управляват и социализират данни.

Data Governance Is Everyone’s Business

submit
IBS helps organizations build and execute enterprise wide Analytics strategy.

Data governance is the only process to bring trust in your data. We provide on time - clean, trustful and meaningful data for your Analytics and Data Management solutions.